ENSTİTÜLER

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı yedi enstitüden biri olan Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, alanında uzman 120’yi aşkın Ar-Ge kadrosu ve 40 yıldan fazla deneyimi ile ihtiyaç karşılamaya yönelik araştırmalar yapan, yüksek katma değerli ürünler geliştiren, birikimlerini endüstrinin ve toplumun hizmetine sunan bir araştırma enstitüsüdür.

Enstitü;  

 • Avrupa Bilim Vakfı-Deniz Kurulu (European Marine Board) üyeliği
 • JPI Oceans-Sağlıklı/Üretken Denizler ve Okyanuslar İnisiyatifi StAB üyeliği
 • TÜBİTAK ERVO (European Research Vessel Operators) Üyeliği
 • Birleşmiş Milletler İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı (UN CTCN) Ulusal Odak Noktasına dahildir.

Türkiye’nin alanında en büyük Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde:

 • Çevresel kalite standartlarının belirlenmesi ve risk analizi
 • TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi
 • Pilot ölçekli arıtılabilirlik sistemleri
 • Ulusal temiz üretim merkezi
 • Çevre alanında coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları
 • Lider araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Çevre ve Temiz Üretim alanına yönelik yapılan Ar-Ge faaliyetleri:                                    

 • Su ve atık su teknolojileri                                
 • Hava kalitesi kontrolü ve gürültü yönetimi    
 • Temiz üretim
 • Katı ve tehlikeli atık yönetimi
 • Deniz ve iç sular araştırmaları
 • Coğrafi bilgi sistemleri, geomatik ve uzaktan algılama çalışmaları        
 • Test ve analiz hizmetleri
 • Hava kirliliği ve kontrolü analizleri
 • Katı ve tehlikeli atık analizleri
 • Su ve atık su analizleri
 • Deniz ve iç su analizleri    
 • Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğini belirlemek için parmak izi laboratuvarı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü, 30 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile enerji teknolojileri alanında proje bazlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 200’ü aşkın uzman personeli ile Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknoloji geliştirmektedir.

Gelişmiş Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde          

 • Kömür ve biyokütle yakma - gazlaştırma pilot tesisi ve laboratuvar ölçekli sistemler
 • Gaz teknolojileri mükemmeliyet merkezi
 • Araç teknolojileri laboratuvarı - hibrit ve elektrikli araç mükemmeliyet merkezi
 • Enerji depolama laboratuvarı - lityum iyon pil üretim hattı
 • Katı ve sıvı yakıt teknolojileri laboratuvarı
 • Yakıt pili teknolojileri laboratuvarı
 • Güç elektroniği teknolojileri laboratuvarı
 • Alçak ve orta gerilim laboratuvarları bulunmaktadır.

Enerji teknolojileri alanına yönelik yapılan Ar-Ge faaliyetleri:    

Fosil Yakıt Teknolojileri

 • Kömür, Temiz Kömür & Kömür Esaslı Ürünler
 • Doğalgaz
 • Yakma/Gazlaştırma
 • Yakıt Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği

Alternatif / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Yakıt Pili /Hidrojen
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Bio-enerji
 • Hidroelektrik
 • Enerji Depolama

Güç Elektroniği ve Kontrol

 • Güç Elektroniği
 • Batarya Yönetimi
 • Rüzgar Gücü Elektroniği
 • Elektrik Şebekeleri

Ulaşım Teknolojileri

 • Elektrikli Araçlar
 • Elektrikli Lokomotifler
 • Uzaktan Kontrollü Araçlar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 30 yıllık deneyim ve alanında uzman kadrosu ile biyoteknoloji alanında proje bazlı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Enstitü; hayvan biyoteknolojisi, tıbbi biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, enzim ve mikrobiyal biyoteknolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’nin alanında en büyük Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde;

Hayvan Biyoteknolojisi alanında:

 • Hayvan genetiği ve üreme biyolojisi laboratuvarı
 • Tanı teknolojileri laboratuvarı

Tıbbi Biyoteknoloji alanında:

 • Aşı teknolojisi laboratuvarı
 • Biyonanoteknoloji laboratuvarı
 • Moleküler hücre biyolojisi laboratuvarı
 • İmmünogenetik laboratuvarı

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknolojisi alanında:

 • Enzim ve fermentasyon teknolojisi laboratuvarı
 • Enzim ve mikroorganizma moleküler genetiği laboratuvarı

Bitki Biyoteknolojisi alanında:

 • Bitki gen teknolojileri laboratuvarı
 • Bitki moleküler biyolojisi laboratuvarı


Uluslararası kalitede test ve analiz hizmetleri:

 • Deney hayvanları üretimi ve uygulamaları
 • Deney hayvanlarında toksisite ve biyouyumluluk çalışmaları
 • DNA, RNA, protein çalışmaları
 • Monoklonal ve poliklonal antikor geliştirilmesi
 • Genomik ve proteomik çalışmalar
 • Rekombinant antikor ve peptit yapılarının geliştirilmesi
 • Enzim aktivite analizleri
 • Mikrobiyolojik analizler
 • DNA parmak izi analizleri
 • Gen anlatım analizleri
 • Danışmanlık hizmetleri

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, 40 yıllık bilgi birikimi ile gıda bilimi ve  teknolojileri alanında proje bazlı çalışmalar gerçekleştiren öncü bir enstitüdür. %58’i araştırmacı, %35’i araştırma teknisyeni, %7'si idari personel ve yönetici olmak üzere toplam 74 kişilik personeli ile ulusal ve uluslararası ölçekte önemli projelere imza atılmaktadır.

Gelişmiş Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde;

 • Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler için mükemmeliyet merkezi  
 • Gıda güvenliği için mükemmeliyet merkezi
 • Gıda kalitesinin belirlenmesine yönelik modern laboratuvarlar
 • Erken teşhis, tanı ve risk değerlendirme alt yapısı
 • Fonksiyonel gıdalar ve beslenme laboratuvarları
 • Gıda muhafaza ve ambalaj laboratuvarı
 • Gıda moleküler biyolojisi laboratuvarı
 • Isıl olmayan gıda işleme teknolojileri laboratuvarı
 • Modern cihazlarla donanımlı gıda işleme pilot tesisi
 • Türkiye’ye özgü küf koleksiyonu bulunmaktadır.

Gıda bilimi ve teknolojileri, beslenme ve fonksiyonel gıdalar, gıda mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi alanlarında çalışmalar gösteren enstitü; gıda işleme teknolojileri, gıda ambalajlama ve muhafaza, gıda  bilimi ve gıda kalitesi konularına odaklanmaktadır.

Gıda İşleme Teknolojileri

 • Ekstraksiyon
 • Saflaştırma
 • Kurutma
 • Enkapsülasyon
 • Alternatif  işleme teknolojileri
 • Pilot ölçekli üretim
 • Proses Optimizasyonu

Gıda Ambalajlama ve Muhafaza

 • Gıdalarda soğuk zincir ve depolama
 • Modifiye atmosferde ambalajlama
 • Yeni ambalajlama teknolojileri
 • Biyobozunur ambalaj
 • Gıda ile temas eden madde ve malzemelerden gıdalara geçen spesifik kimyasal maddeler

Gıda Bilimi

 • Taklit ve tağşişin belirlenmesi
 • Otantisite
 • Hızlı analiz yöntemi, kit ve cihazların geliştirilmesi
 • Gıdalarda yeterlilik testleri
 • Kalıntı ve bulaşanlar

Gıda Kalitesi

 • Görüntülü analiz teknikleri
 • Tekstür analizleri
 • Reolojik ölçümler
 • Enzim aktivitesi
 • NMR çalışmaları
 • Raf ömrü çalışmaları
 • Duyusal değerlendirmeler

Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar

 • Gıdaların besin içerikleri
 • Fitokimyasal ve biyoaktif bileşikler
 • Antioksidan aktivite
 • Yeni ürün geliştirme
 • Biyokimyasal analizler ve klinik araştırmalar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, alanında uzman 65 kişilik Ar-Ge kadrosu, 47 adet laboratuvarı ve 40 yıldan fazla deneyimi ile kimyasal teknolojiler geliştiren, yüksek katma değerli ürünler üreten, birikimlerini endüstrinin ve toplumun hizmetine sunan bir araştırma enstitüsüdür.

Türkiye’nin alanında en büyük Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde:

 • Adli ve güvenlik amaçlı ürün teknolojileri laboratuvarı
 • Heterojen katalizör prosesleri araştırma ve uygulama laboratuvarı
 • Adsorpsiyon proses teknolojileri geliştirme ve performans laboratuvarı
 • İleri polimerik malzemeler araştırma laboratuvarı
 • Kömür ve biyokütle laboratuvarı
 • Uygulamalı medikal teknoloji laboratuvarı
 • İlaç araştırma laboratuvarı
 • Organik elektronik ve fotonik teknoloji laboratuvarı
 • Bor kimyasalları üretim laboratuvarı
 • İnorganik malzemeler üretim ve modifikasyon teknolojileri laboratuvarı
 • Madeni yağ / atık madeni yağ pilot tesisi ve laboratuvarı
 • Mikro ve nano malzemelerin fiziksel özelliklerini tanımlama laboratuvarı
 • Esnek üretim pilot tesisi polimer üretim pilot tesisi
 • Enerjik malzemeler sentez ve karakterizasyon laboratuvarı bulunmaktadır.

Kimyasal Teknoloji alanına yönelik yapılan Ar-Ge faaliyetleri:                

Üretim Teknolojileri

 • Proses Geliştirme
 • Uygulamalı Elektrokimyasal Prosesler Polimer Üretim Prosesleri
 • Geri Kazanım Prosesleri
 • Kömür Esaslı Ürünler
 • Katalizörlerin üretimi ve uygulamaları Bor Kimyasallarının Üretimi
 • Organik Kimyasalların Üretimi Organik Elektronik Teknolojileri

Savunma Teknolojileri ve Adli Bilimler

 • Enerjik Malzemeler
 • Gaz Tutucu Sistemler
 • Savunma Malzemeleri
 • Adli Bilimler

İlaç ve Tıbbi Cihaz Teknolojileri

 • Beşeri ve Zirai İlaç
 • Etken Madde Sentezi
 • İlaç Formülasyon ve Üretimi
 • Doğal Kaynaklı İlaç Dolgu Maddesi Kontrollü İlaç Salınımı
 • Medikal Tekstil
 • Teşhis ve Tedavi Amaçlı Biyomalzemeler
 • Biyobozunur ve Kalıcı İmplantlar

Test ve Analiz Hizmetleri

 • Organik - inorganik kimyasal içerik analizleri
 • Organik - inorganik fiziksel deney ve analizler
 • Enstrümantal ve yaş kimyasal analizler
 • Temizlik ürünleri analizleri
 • Madeni yağ ve atık yağ analizleri
 • Alkol analizleri
 • Petrol ve petrol türevlerinin analizleri
 • Patlayıcı maddeler ve gaz mühimmatlarının parametre analizleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Laboratuvar kurulması ve eğitim verilmesi
 • Pilot tesis üretim çalışmaları


 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı yedi enstitüden biri olan Malzeme Enstitüsü, uzman kadrosu ve 40 yıldan fazla deneyimi ile malzeme bilimi ve teknolojileri geliştirerek bilim, teknoloji ve yurt ekonomisine katkıda bulunan yetkin bir araştırma enstitüdür.

Enstitü; yapısal malzemeler, kritik metalik malzemeler, biyo/nano malzemeler, akustik teknolojileri, KBRN sensör, fotonik teknolojileri ve terahertz teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’nin alanında en büyük Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde;

 • Döküm/hassas döküm teknolojileri laboratuvarları
 • Elektron mikroskop ve X-ışını spektrometre laboratuvarları
 • Fotonik ve elektronik sensörler laboratuvarı
 • İşlevsel kaplama ve korozyon laboratuvarları
 • Kompozit ve yüksek sıcaklık malzemeleri laboratuvarları
 • Mekanik testler/tahribatsız muayene laboratuvarları
 • Radar kesit alanı ölçüm ve modelleme laboratuvarı
 • Sensör teknolojileri laboratuvarı
 • Seramik test ve tanımlama/toz metalurjisi laboratuvarları
 • Su altı akustik laboratuvarı bulunmaktadır.

Enstitü bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri:    

Nano/Biyo malzemeler

 • Biyosensör, biyomalzeme, biyoelektronik malzemeler
 • Nanoteknolojik süreçler ve nanotaneli fonksiyonel malzemeler
 • Sol-Jel işlevsel kaplama teknolojileri
 • Lazer teknolojileri

Akustik Teknolojileri

 • Sonar sistemleri
 • Transdüser teknolojileri
 • Vektör sensör teknolojileri
 • Referans hidrofon kalibrasyonu
 • Akustik ölçümleri

KBRN Sensör

 • KBRN teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme
 • Sensör teknolojisi ve sensör  sistemleri geliştirilmesi

Fotonik Teknolojileri

 • Fotovoltaik Teknolojileri
 • LED/OLED Teknolojileri
 • İnce Film Elektronik Teknolojileri

Terahertz Teknolojileri

 • Terahertz Görüntüleme
 • Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi
 • Malzeme Karakterizasyonu
 • Medikal Görüntüleme
 • mm Dalga Radarı
 • Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Linki

Test ve Analiz Hizmetleri

 • X Işınları spektrometre ve difraktometre ölçümleri
 • Elektron mikroskopları ve AFM ölçümleri
 • Metalografi ve hasar analizi laboratuvarı
 • Tahribatsız muayeneler
 • Mekanik özellik analizleri
 • Kaplama ve korozyon analzileri
 • Darbe testleri
 • Radyasyon absorplayıcı malzeme analizleri
 • Silisli saclarda watt kaybı analizi
 • Ozon, buzlanma, iklimlendirme ve yanmazlık testleri
 • Termal kızılötesi ölçümü
 • Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık testleri
 • Güneş ışığı radyasyonu testi
 • Güneş ışığında 1 yıllık yaşlandırma  testi
 • Seramik ve toz metalurjisi ölçümleri
 • BET yüzey alanı ve/veya por boyut analizi
 • TG - DTA
 • Isıtmalı mikroskop ve optik dilatometre
 • Lazer tekniği ile mikronaltı tane boyutu analizi
 • pH’a bağlı zeta potansiyel analizi
 • Milimetre dalga ve terahertz analizleri

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, 30 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile  aktif tektonik ve yeraltı zenginliklerinin araştırılmaları konularında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. 31 kişilik nitelikli personeli ile Türkiye’nin yer bilimleri alanında çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretmektedir.

Enstitü; Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri, Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri ve İleri Jeoloji Teknolojileri adı altında 3 farklı alanda çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

Gelişmiş Ar-Ge altyapısına sahip enstitü bünyesinde;

 • Aktif tektonik araştırmaları laboratuvarı
 • Hızlandırılmış kütle spektroskopi laboratuvarı bulunmaktadır.

Enstitü bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri:    

Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri

 • Jeolojik tehlikelerin çok disiplinli gözlenmesi ve modellenmesi
 • Deprem araştırmaları
 • Deprem sonrası acil gözlemler

Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri

 • Sığ araştırmalar
 • Derin araştırmalar
 • Deniz jeofiziği

İleri Jeoloji Teknolojileri

 • Jeokimyasal araştırmalar
 • Deniz jeolojisi
 • Hızlandırılmış kütle spektroskopisi ile yaş tayini