Yapay Sulak Alanlarda Evsel Atıksuların Arıtımı Uluslararası Eğitim Çalıştayı

Yapay Sulak Alanlarda Evsel Atıksuların Arıtımı Uluslararası Eğitim Çalıştayı

The Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM) ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün (ÇTÜE) birlikte düzenlediği, The Islamic Development Bank’ın sponsor olarak yer aldığı “The International Training Workshop on: Sewage Treatment by Natural Processes; Constructed Wetlands” çalıştayı 14 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.

Doğal arıtma sistemleri ve ağırlıklı olarak yapay sulak alanlarda evsel atıksu arıtımı ile sürdürülebilir su yönetimi ve havza yönetimi temalarının da tartışıldığı çalıştayda katılımcılar arasında bilgi transferi ve iş birliği geliştirme konuları da paylaşıldı. Çalıştaya TÜBİTAK MAM ÇTÜE, INWRDAM, Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi, Malezya Sulama ve Drenaj Başkanlığı, Bangladeş Su Kaynakları Bakanlığı, Irak, Tunus, Özbekistan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarından TURMEPA yetkilisi de katılım sağladı.

Çalıştay; INWRDAM yönetici müdürü Dr. Murad Jabay Bino, INWRDAM Türkiye sorumlusu Doç. Dr. Kemal Güneş ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz’ın açılış konuşmaları ile başladı. ÇTÜE araştırmacılarının sunumları ile ÇTÜE’nin su kaynakları üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar tanıtıldı. Ayrıca çalıştaya İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği’nden birer öğretim üyesi davet edilerek “Integrated Watershed Management” ve “Modelling Reactions on Constructed Wetlands” konuları sunuldu. Saha gezisi kapsamında; Gebze atıksu arıtma tesisi, Balçık Köyü yapay sulak alanı ve Gebze Denizli Köyü içme suyu arıtma tesisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) yetkilileri nezaretinde ziyaret edilerek kapsamlı bir teknik gezi programı icra edildi.